قطعات هیدرولیک و پله برقی

آسانسورهای هیدرولیک شرکت پیمان فرآیند با طراحی مناسب و بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا با استفاده از قطعات اروپائی برند wittur متناسب با ظرفیت طراحی و اجرا میگردد طراحی آسانسورهای هیدرولیک با دو روش زیر انجام میگردد :

1 – دایرکت (مستقیم)
2- این دایرکت (غیر مستقیم ) روش جدید